UTVÄG SKARABORG

Dag ska spela sin monolog "Enstöringen" på en större konferens för personer som på något sätt arbetar med våld i nära relationer - i Skövde 29. maj.
Pjäsen handlar om 2 bröder som växer upp med en våldsam pappa och en frånvarande mamma.Enströingen