NYA PROJEKT

Dag har skrivit en helaftons pjäs om Christina Piper. Om en otrolig kvinnas otroliga livsverk under det starkt patriarkala 1700-talet. Lars Bejmar har skrivit musik, Bo Ohlsson sångtexter.

Dags forskning i Skådepelarens arbete har under våren kompletterats med forskning i Regissörens arbete. Resultat kommer att redovisas under Seminarier framöver.

Förfrågningar/planering av nya projekt inför 2016 -17 pågår.