KASPAR HAUSER

Musikteaterföreställningen Kaspar Hauser

Premiär: Landskrona Teater 1983

Efter att ha varit instängd i en jordkällare under sina fjorton första år, hittas Kaspar och som tonåring ska han börja sig vad ett socialt liv innebär, med relationer och gränser. Han ska lära sig läsa, skriva och anpassa till ett liv som alla andra. Han flyttas från fosterhem till fosterhem och hittar aldrig den trygghet kan så väl skulle behöva. Och hans hemliga ursprung förföljer honom livet ut.

Roller: 2k + 4m

Kaspar Hauser
Av Dag Norgård
Regi Dag Norgård
Musik Thomas Elfstadius
I Rollerna Leif Svensk (som Kaspar), Jan Modin, José Castro, Anders Beckman, Chatarina Larsson, Yvonne Eklund.