ABF VÄSTRA GÖTALAND

Regisserar eget manus: monolog " Bakom leende -Kvinnan mitt emellan" med Eva Ahlberg.
Premiär: 24. sept i Borås.